Skip navigation.
Displaying: 30 of 139 item(s)

Search results: filtered on term Fact Sheet (includes briefs and information sheets)


HIV-Infected Youth
Publication year: 2005
Author(s): YouthNet
Publication details: Arlington, VA, YouthNet, 2005
HIV | Youth


Imfundo
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10158.
abantwana abaya esikolo | imisebenzi yangekhaya | ukuhlukuluzeka engqondweni | ukungaphumeleli ezifundweni | ukungayi isikolo


Impila Kahle lokudla okwakha umzimba
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance.
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10160.
abazali abagulayo | amalungelo abantwana | ubuyanga | uhlonzi bokudla | ukulondoloza impilakahle


Indaba eyinsika: ulwazi ngalokho osekubonakale e-Africa
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10162.
ikhaya lemuli | indawowe zempilakhahle | isikolo | ubandlulula | umphakathi lozulu


Kubatsira vachengeti vakwegura
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10166.
kubatsira | urwere | Vachengeti | vakwegura | vanorarama neutachiona


Kusimbaradza mabasa okuumba upfumi
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10169.
kodzero dzavana | mabasa | upfumi


Mashoko anobata nyaya yose
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10167.
madzimai | matambudziko | mhuri | urwere


Millenium development goals and sexual reproductive health: briefing cards
Publication year: 2005
Corporate author: Family Care International
Publication details: New York, Family Care International, 2005
Location: PL 1. BS/10750.
gender equity | hunger | Maternal Health | Planning | Poverty


New Resources on youth reproductive health and HIV prevention , 2002-2004
Publication year: 2005
Author(s): YouthNet
Publication details: Arlington, VA, YouthNet, 2005
HIV | Youth | youth friendly services


Nheyo dzokuvakisa: zvinyorwa zvokupana mazano pamusoro peHIV neAIDS muAfrica yose (zvakagadzurudzwa kuti zvishandiswe muZimbabwe)
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10163.
dzidzo | HIV/AIDS | Kudya | magariro | vakwegura | vanorarama neutachiona


Okuqukethwe zingwalo lezi
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10159.
ebesifazana labantwana abangamankazana | imuli | intandane | ohulumende | ukusebenza lezakhamizi


Rutsigiro rwomupfungwa nomumagariro
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance.
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10168.
magariro | rutsigiro | urwere


SADC and gender campaign
Publication year: 2005
Corporate author: Gender Links
Publication details: South Africa, Gender Links, 2005
Location: GE 1. BS/10385.
Economic Empowerment | Education | Gender violence | GovernancE | Health | Media


Ukuphathisa abantu asebadala abagcina abanye
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10156.
amalungelo lenswelo zabantu | imithetho | inswelo ezidingekayo | ukukhuthaza ukwamukelwa | ukuqiniso ezomnotho | usizo lwezempilakahle


Ukuphathisa abantwana ukuze ingqondo zabo zihlaliseke njalo baphilisane kuhle labantu abahlezi labo
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10161.
abagcina abantwana | abantwana | amalungelo abantwana | ukufelwa ngabazali | ukungahlaliseki engqondweni


Ukuqinisa ezomnotho
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10157.
imisebenzi yokulima | insika zokuvikela abantwana | izipho zemali lezikwelede | ukuswelakala kwamathuba | ukuvikela amalungelo abantwana


Utano nokudya kunovaka muviri
Publication year: 2005
Corporate author: SAT and International AIDS Alliance
Publication details: Harare , SAT and International AIDS Alliance, 2005
Location: SO 1. BS/10165.
Kudya | kudya kunovaka muviri | Utano | vanorarama neutachiona


2004 World population data sheet of the population reference bureau: demographic data and estimates for the countries and regions of the world
Publication year: 2004
Corporate author: Population Reference Bureau.
Publication details: Washington D.C., PRB, 2004
Location: EP 1. F 9620.
demography | developed countries | developing countries | Epidemiology | Population | Statistics | Trends


Expanding contraceptive options and access for youth
Publication year: 2004
Author(s): YouthNet
Publication details: Arlington, VA, YouthNet, 2004
contraception | HIV/AIDS | STIs | Unintended pregnancy


Factsheets on mainstreaming HIV/AIDS in sector programmes: farming, mining, manufacturing, education and health sectors
Publication year: 2004
Corporate author: SAfAIDS
Publication details: Harare, SAfAIDS, 2004
Location: EM1. BS/8971.
Development | Education | Health | Mainstreaming | mining | Workplace
HIV/AIDS and nutrition: food in the fight against AIDS
Publication year: 2004
Corporate author: World Food Programme.
Publication details: Rome, World Food Programme, 2004
Location: EC 1. F/10783.
Control | Food Security | Nutrition | Prevention | Security


HIV/AIDS and tuberculosis: addressing co-infection
Publication year: 2004
Corporate author: World Food Programme.
Publication details: Rome, World Food Programme, 2004
Location: TR 1. F/10784.
Food Insecurity | Nutrition | Opportunistic Infections | Transmission | Treatment


HIV/AIDS orphans and vulnerable children: bringing hope to a generation
Publication year: 2004
Corporate author: World Food Programme.
Publication details: Rome, World Food Programme, 2004
Location: OR 1. F/10782.
child headed homes | Food Security | Orphans | Vulnerable Children


Nonconsensual sex among youth
Publication year: 2004
Author(s): YouthNet
Publication details: Arlington, VA, YouthNet, 2004
coercive sex | HIV/AIDS | Human Rights | Reproductive Health | Youth


Responding to HIV/AIDS
Publication year: 2004
Corporate author: Pathfinder International.
Publication details: Gaborone, Pathfinder International, 2004
Location: EP 1. F/10434.
Epidemiology | PMTCT


Summary country profile for HIV/AIDS scale up: Sudan
Publication year: 2004
Author(s): WHO
Publication details: WHO, 2004
Country profile | demographic data | HIV/AIDS statistics


Summary country profile for HIV/AIDS scale up: Zambia
Publication year: 2004
Author(s): WHO
Publication details: WHO, 2004
Country profile | demographic data | HIV/AIDS statistics


The SADC/EU project on HIV and AIDS
Publication year: 2004
Corporate author: SADC; European Union.
Publication details: Gaborone , SADC, 2004
Location: EP 1. BS/10367.
Agiculture | Education | Epidemiology | mining | Tourism


What is driving the HIV / AIDS epidemic in Swaziland, and what more can we do about it?
Publication year: 2004
Author(s): Whiteside, A; Hickey, A; Ngcobo, N; Tomlinson, J
Corporate author: National Emergency Response Committee on HIV/AIDS (NERCHA), Health Economics & HIV/AIDS Research Division (HEARD
Publication details: National Emergency Response Committee on HIV/AIDS (NERCHA), 2004
Country report | HIV