Skip navigation.

A Handbook for Community Based Volunteers as Para-legals in Domestic Violence and HIV Prevention for Lesotho

Publication year: 
2013
Corporate author: 
SAfAIDS
Series: 
UN Women
Abstract:

The training manual is in 2 languages: English and Sotho for Lesotho (click on the links below to download English or Sotho Manuals).

English:
The training manual is targeted at building requisite knowledge and skills to make basic interpretation and application of relevant national legal and policy instruments related to HIV and Domestic Violence Prevention amongst
Community-Based Volunteers (CBVs).

This course is targeted at providing CBVs, strategic government departments, traditional and religious leaders with basic legal skills that will enable them to contribute towards the following:
• Providing basic legal information and support to women and girls who are survivors of domestic violence
• Supporting traditional courts with relevant common law instruments they can consider when making judgments in domestic violence-related cases
• Strengthening the domestic violence referral system by creating linkages between traditional and common law referral points.

---------------------------------------------------------------------------------

Sotho:
Buka e na ea thupelo e etselitsoe ho aha tsebo e hlokahalang le botsibi linthleng
tsa thlaloso le tsebeliso ea maano a muso le melao e amanang le thibelo ea
HIV/AIDS le Thlekefetso ea ka malapeng ho baithaupi ba metseng (CBVs).

Litntlha tsa thupelo ena li etselitsoe hofa CBVs, makala a muso a amehang, baeta pele ba meetlo le baeta pele ba likereke malebela a manthla litabeng tsa ‘muso, a tla ba thusa ho kenya letsoho ho tse latelang:
• Ho fana ka linthla tsa manthla tsa molao le ts’ehetso ho basali le banana bao eleng mahlatsipa a thlekefetso ea ka malapeng.
• Ho ts’ehetsa makhotla a meetlo ka melao e amehang eoo ba ka e sebelisang ha ba etsa likahlolo litabeng tsa thlekefetso ea ka malapeng le tse ling tse amanang le eona.
• Ho matlafatsa ts’ebetso ea tlaleho ea thlekefetso ea ka malapeng ka ho etsa maqhama pakeng tsa libaka tsa phetisetso ea tlaleho tsa molao oa meetlo le tsa Molao oa sekhooa.